Załóż oddział za granicą z This Way

Dzięki przepisom obowiązujących w Unii Europejskiej swoboda prowadzenia działalności gospodarczej na terenach państw członkowskich jest jednym z fundamentów funkcjonowania Wspólnoty. W związku z tym polscy przedsiębiorcy mogą otwierać swoje oddziały i przedstawicielstwa poza granicami kraju. Oddział jest samodzielną i wyodrębnioną organizacyjnie częścią przedsiębiorstwa, która funkcjonuje poza jego siedzibą lub głównym miejscem prowadzenia działalności. Jakie niesie…